Göncöl

Göncöl

A Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem a Javas Hagyományőrző Kör (www.javas.hu) szellemtudományi, gyakorlatorientált iskolája, mely azzal a céllal jött létre, hogy utat mutasson hallgatóinak az egyetemes hagyományon, őstudásokon, szellemi javakon keresztül az önismerethez, vagyis a tudatosság által megvilágított, rendezett, harmonikus életvezetés felé. ... Tovább »

Asztrológia

Asztrológia

A Hermetikus asztrológia az asztrológiának olyan irányzata, ami az önismereti elemeket helyezi előtérbe. Ezért a képzés során komoly hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók saját születési képletük vizsgálatán keresztül szerezzenek tudást, tapasztalatot arról, hogy az asztrológia működik, működtethető – segítségével a hallgatók megismerhetik önmagukat, hajlamaikat. ... Tovább »

Jóga

Jóga

A foglalkozások gyakorlati és elméleti részből állnak. A tematikában a gyakorlat és az elmélet összehangolt, a hallgatók élettani ismereteiket egyre bővítve fejlődnek jóga gyakorlataikban, a kettő egymásra épül. ... Tovább »

Általános Rendszerező Élettan

Általános Rendszerező Élettan

Azt állítani, hogy a semmiből egy új gyógyászati irányzatot teremtettünk a Javasgyógyászat megfogalmazása, illetve világképének bevezetése, köztudatba emelése által, nem fedné a valóságot. .... Tovább »

Hagyomány

Hagyomány

A hagyomány tanszék korábbi, A magiar hagyomány világképe és az Egyetemes Hagyomány három-három évfolyamának előadásai internetes/levelező tagozatokon hozzáférhetőek és DVD-én is megvásárolhatóak. .... Tovább »

 

Hermetikus asztrológia bővebben

„Az asztrológia egyrészt szellemi út, másreszt egy nálánál magasabb szellemi útnak az eszköze, módszer, amely ezen az úton segítséget ad az operációk végrehajtásához. S a szellemi út, amelyhez tartózónak tekinthetjük, a hermetika, „a Királyi út”, a nyugati tradíció foglalata, amelynek eszköztárába sorolhatjuk még az ún. „okkult tudományokat”, tehát az asztrológián kívül az alkímiát, a kabbalát és a mágiát. Ezért ha az asztrológiát mint önismereti módszert, mint a szellemi önmeghaladás eszközét tekintjük akkor hermetikus asztrológiáról beszélünk, és ezzel kizárjuk az asztrológia félreértelmezhetőségének lehetőségét.

A hermetikus asztrológia a transzmutációkhoz, az emberi tudat szubtilis erőinek és állapotainak életre keltését célzó operációkhoz a legkedvezőbb feltételeket teremti meg. A szakrális asztrológia ott kezdődik, ahol az asztrológus önnön képletét egy olyan zárt szimbólumvilágként tekinti, amelyben a mindenség minden elve, eleme, lénye és jelensége megtalálható.

A bolygók világában vannak „foglyul ejtve” azok az emberi képességek és elvek, amelyeknek éppen az lenne a feladata, hogy összhangot teremtsenek a lenn és fenn között, összeköttetést a kinn és benn között, a föld és ég között. Ezért, amikor az ember a születési képletre néz, a bolygókban beavatási szinteket, vagy más szempontból, legyőzendő démonokat kell, hogy lásson. A legyőzendő démonok önnön nem uralt szenvedélyeink, vágyaink, emócióink, racionális gondolataink, ösztöneink, amelyek új és új élményekre sarkalnak, jó és rossz állapotokba hajszolnak. Újra és újra meghajtják a sors kerekét, fenntartva a születés és halál örökös körforgását, és ezáltal az alávetettséget és szenvedést. Tudnunk kell, hogy ezek a hatalmak, a bolygók által szimbolizált képességek bennünk vannak. Önnön tudati struktúránk az, ami meghatározza sorsunkat, mozgásunkat. Ez pedig megváltoztatható, átalakítható, uralható.

Amikor az ember megfejti azt a jelrendszert, amely életében, mint sors nyilatkozik meg, vagyis a sorsban felismeri önnön magasabb „isteni” erőit, valamint mágikus praxisa révén az okkult analógialáncba „bekapcsolja” az egyébként transcendens sorsformáló erőket, akkor mondhatja el, hogy a sors felett áll, uralkodik a hatalmakon. Amikor a mágikus rituáléban, a hermetikus praxisban, a kozmikus analógiák birtokában egy operáció vagy rítus pontosan abban a pillanatban van végrehajtva, amikor a külső makrokozmikus „valóság” egy tökéletes és teljes szimbólumként megmutatkozik, akkor létrejön egy okkult kör. Ekkor a képlet lombikjában tudatosan létrehozhatók a megfelelések, amelyek révén a belső energia felfokozódik és visszaszerezhetők az elveszített képességek, a sorstól való elszakadáshoz szükséges emberfeletti erők. Ezt az analógiarendszert, jelrendszert, vagy más szempontból, a legyőzendő hatalmakat tárja elénk az asztrológiai képlet. Ezért van az asztrológiának a szellemi úton olyan nagy jelentősége: általa az életünket, a létünket, önmagunk teremtő erőit szemlélhetjük, azért, hogy most, ebben a testetöltésben, ebben a sorsban megtaláljuk és megvalósítsuk a teljes megszabadulást. Ehhez nyújt felmérhetetlen segítséget a hermetikus asztrológia.”

Mireisz László: A hermetikus asztrológiáról – Radix I./2 

tovább >>>