Göncöl

Göncöl

A Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem a Javas Hagyományőrző Kör (www.javas.hu) szellemtudományi, gyakorlatorientált iskolája, mely azzal a céllal jött létre, hogy utat mutasson hallgatóinak az egyetemes hagyományon, őstudásokon, szellemi javakon keresztül az önismerethez, vagyis a tudatosság által megvilágított, rendezett, harmonikus életvezetés felé. ... Tovább »

Asztrológia

Asztrológia

A Hermetikus asztrológia az asztrológiának olyan irányzata, ami az önismereti elemeket helyezi előtérbe. Ezért a képzés során komoly hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók saját születési képletük vizsgálatán keresztül szerezzenek tudást, tapasztalatot arról, hogy az asztrológia működik, működtethető – segítségével a hallgatók megismerhetik önmagukat, hajlamaikat. ... Tovább »

Jóga

Jóga

A foglalkozások gyakorlati és elméleti részből állnak. A tematikában a gyakorlat és az elmélet összehangolt, a hallgatók élettani ismereteiket egyre bővítve fejlődnek jóga gyakorlataikban, a kettő egymásra épül. ... Tovább »

Általános Rendszerező Élettan

Általános Rendszerező Élettan

Azt állítani, hogy a semmiből egy új gyógyászati irányzatot teremtettünk a Javasgyógyászat megfogalmazása, illetve világképének bevezetése, köztudatba emelése által, nem fedné a valóságot. .... Tovább »

Hagyomány

Hagyomány

A hagyomány tanszék korábbi, A magiar hagyomány világképe és az Egyetemes Hagyomány három-három évfolyamának előadásai internetes/levelező tagozatokon hozzáférhetőek és DVD-én is megvásárolhatóak. .... Tovább »

 

A Magiar hagyomány világképe I.

I.1. Nyomok a múltból
előadások és műhelymunka

Témák, előadások:
A Magyar vallás (Mireisz László)
Pogány hitvilág (Csörgő Zoltán)
A magyar nyelv mágikus természete (CsZ)
A magyar hagyomány keleti gyökerei. Analógiák a keleti vallási hagyományokkal (ML)
Eredetmítoszok (CsZ)
Nyilas (lovasíjász) népek – szkíták, szarmaták, alánok, hunok, avarok, kazárok, türkök, besenyők, jászok, kunok – változatok egy témára (CsZ)
A magyar néprészek eredete – székelyek, kunok, jászok, palócok, matyók (CsZ)
Vallásváltás – krízis, a születő szinkretizmus (CsZ)
Pogány magyarok az Árpád-korban (CsZ)
A krónikák világa – az elveszett őskrónika, Anonymus, Thuróczy, Kálti, Tárihi Üngürüsz. (CsZ)
Mágusperek – a jegyzőkönyvek megtalálása, a keletkezés történelmi, társadalmi háttere, inkvizíció, vádak, ítéletek; mi igazolja a jegyzőkönyvek valódiságát? (CsZ)
Pogány papi tisztségek, a magyar papok rendje – mágusok, javasok, regősök (CsZ)

I.2. Nyomok a múltból
előadások és műhelymunka

Témák, előadások:
A magyar történelem a mágusok szemszögéből (CsZ)
Ősvallás,őstörténet rekonstrukciók (CsZ)
Hősök a magyar múltban (CsZ)
Hiedelemmondák (CsZ)
A szkítáktól a honalapítás korának művészetéig (CsZ)
Nevek, a névadás gyakorlata (CsZ)
Varázstárgyak, a népművészet szakrális motívumai (CsZ)
Rovásírás (CsZ)
Népköltészet (CsZ)
Boszorkányperek tanulságai (CsZ)
A hagyományok továbbélése(CsZ)
A magyar karakter(CsZ) 

Az elmúlt években rögzített első és második évfolyamos előadások meghallgatók, megnézhetők DVD-n vagy letölthetők az Interneten keresztül.

Megrendelés: Javas Ügyfélszolgálat, tel: 30/394-6840, javas@javas.hu 

vissza <<<