Göncöl

Göncöl

A Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem a Javas Hagyományőrző Kör (www.javas.hu) szellemtudományi, gyakorlatorientált iskolája, mely azzal a céllal jött létre, hogy utat mutasson hallgatóinak az egyetemes hagyományon, őstudásokon, szellemi javakon keresztül az önismerethez, vagyis a tudatosság által megvilágított, rendezett, harmonikus életvezetés felé. ... Tovább »

Asztrológia

Asztrológia

A Hermetikus asztrológia az asztrológiának olyan irányzata, ami az önismereti elemeket helyezi előtérbe. Ezért a képzés során komoly hangsúlyt helyezünk arra, hogy a hallgatók saját születési képletük vizsgálatán keresztül szerezzenek tudást, tapasztalatot arról, hogy az asztrológia működik, működtethető – segítségével a hallgatók megismerhetik önmagukat, hajlamaikat. ... Tovább »

Jóga

Jóga

A foglalkozások gyakorlati és elméleti részből állnak. A tematikában a gyakorlat és az elmélet összehangolt, a hallgatók élettani ismereteiket egyre bővítve fejlődnek jóga gyakorlataikban, a kettő egymásra épül. ... Tovább »

Általános Rendszerező Élettan

Általános Rendszerező Élettan

Azt állítani, hogy a semmiből egy új gyógyászati irányzatot teremtettünk a Javasgyógyászat megfogalmazása, illetve világképének bevezetése, köztudatba emelése által, nem fedné a valóságot. .... Tovább »

Hagyomány

Hagyomány

A hagyomány tanszék korábbi, A magiar hagyomány világképe és az Egyetemes Hagyomány három-három évfolyamának előadásai internetes/levelező tagozatokon hozzáférhetőek és DVD-én is megvásárolhatóak. .... Tovább »

 

Könyvajánló

Javaskönyv

„Az embert és környezetét alkotó három alapenergia következetes egyensúlyba hozatala hét, egymásra épülő szellemi szintet tár fel az emelkedő szellem előtt. Az ember és a természet, az ég és a föld, a Nap és a Hold, a tűz és a víz egyesítése a legtöbb hagyomány szerint hét szinten át valósul meg. A magyar hagyomány is hét világról beszél és az „iga” fogalma sem áll távol tőle. A Javaskönyv is az önigázást tartja célravezetőnek, hogy az ember megismert és uralt energiáit végigvezesse azon az úton, amely elvezet a teljes szabadságig. Az emberi létforma szabadsága a létrehozás szabadsága, létrehozása önmagunk éberebb, tisztább, boldogabb, egészségesebb állapotainak.”

Mireisz László: Jógama

A jóga, a védikus világkép gyakorlati rendszere, több ezer éve őrzi azt a mélységes tudást, amely az ember önmaga feletti teljes uralmának megvalósításáról és a Teremtővel való egyesülésről szól. Ez könyv összefoglalja a jóga szellemi hátterét, legfontosabb szellemi és fizikai gyakorlatait, az élettani alapokat, a légzéstechnikát, testhelyzeteket, kéztartásokat és azokat a gyakorlati alapismereteket, melyek a jóga napjainkban való elsajátításához és alkalmazásához nélkülözhetetlenek. A Jógama arra helyezi a hangsúlyt, hogy a test élettani folyamatainak és energetiaki összetevőnek egyensúlyát, a test, tudat és szellem egységét és ezek tudatos irányításának lehetőségét hogyan tehetjük az életünk részévé, valamint a Hét Világ gyakorlattal hogyan tudunk egy egészséges, rendezett és tudatos életvitelt megvalósítani. Ez alapozhatja meg azt, hogy elinduljuk egy olyan úton, amely a jóga legvégső céljáig vezet el.

A magyar vallás

„A Pogány mítosz címen induló sorozatban különböző szempontból szeretnénk feldolgozni mindazt, ami a magyarok pogány vallására vonatkozik, egy olyan világszemléletre, amely a nagy világvallásokhoz hasonló igénnyel adott és adhat ma is útbaigazítást a világban feladatát, lehetőségeit kereső ember számára.
Pogány, mert az ősi, kereszténység előtti időkben keresi a megtartó erőt – és mítosz, mert a megjelenő művek bár nem minden esetben feleltethetők meg a történettudomány racionális állításainak, de üzenetük mégis igaz, sőt talán még igazabb. Szellemi-lelki forrásvidékünkön keresi a nyomokat ez a könyv, a sorozat első kötete is. A magyarok eredetét vagy-vagy alapon hirdető, egymással fenekedő tudományos vagy tudománytalan nézetekkel szemben a magyarok vallását vizsgálja, sőt a könyv alapállítása, hogy a magyarnak lenni szellemi állapotot, hovatartozást jelent.
Aki Mireisz László könyvét előítéletektől mentesen, mindenféle tanultságokat levetve, a tanulságokért, tanításként olvassa, felismeri benne az igét, az igazat. A magyar hagyomány Európa szívében megőrizte az ősi kelet legértékesebb elemeit. Ám nemcsak külső forrásokból, hanem bensőnkből is emlékezhetünk az ismeretlen ősmúltra – valahogy úgy, ahogy legkiválóbb költőink tették, akiknek pogányos verseiből is válogatást közöl ez a kötet.”

A semmi virágai

A tibeti lámaista panteonban előkelő helyet foglalnak el az ősguruk vagy gyökérlámák, a „nyolcvannégy mahásziddha”. Ezeknek az indiai buddhista mestereknek jelentős szerepük volt a vadzsrajána buddhizmus kialakításában. Verses tanításaikból gyűjtöttünk össze néhányat e kötetben, és bár ezek más szellemi közegben születtek, mégis napjaink keresőinek inspirációt jelenthet az a megvilágosodást célzó sajátos tantrikus módszer, amit e mesterek képviseltek. Életrajzaik, megvilágosodásuk és tanításaik az időn és téren átívelő szellemi erővel közvetítik felénk Buddha ősi szavait a tudatról, az ürességről, a részvétről, a bölcsességről és a megvilágosodásról. Szimbólumokba és metaforákba rejtett tanításaik alapja az egyszerű és természetes megvalósítás, ráébredés önmagunk valódi természetére.

A Taoizmus és a Ji King

A Ji King, azaz a Változások Könyve nemcsak Nagy Szabályt foglalja magába, hanem a taoizmus teljes tanítását is, a Tao és a Tan lényegét. Ha átlátjuk a hexagramok közti összefüggéseket, fel fogjuk ismerni a Tao működését is, a Tan univerzális voltát, és a mindenre és mindenkorra kiterjedő egyetemes jellegét.
A könyv a Tao tanításairól, a taoista életről és energiatanról, a taoista szellemi út és a Változások Könyve közötti összefüggésről szól. Bemutatja a hexagramok és trigramok világát, így segédletek nélkül is képesek leszünk eligazodni köztük. A taoista összefüggésrendszert a jól rendszerezett ismeretanyag és egy sor táblázat teszi érthetővé, így a mindennapi élet területén is jó segítséget jelenthetnek.
Felhívja a figyelmünket arra, hogy mit tegyünk az örökös változások közepette, hogyan forduljunk saját képességeink felé, és hogyan hozzuk elő önmagunkból a legmagasabb kvalitásokat.

Hermetikus asztrológiai naptár
asztronaptar

Hermetikus Asztrológiai Naptár

A naptár az aktuális napi konstellációkat és a holdfázisokat tartalmazza.
Digitális (pdf) formátumban.

Hermetikus Asztrológiai digitális naptár:       2000 Ft.

E-mail: javas@javas.hu . Telefon: +36-30-394-6840

Kiadja: Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem, Hermetikus Asztrológia Tanszék . www.goncolszabadegyetem.hu
és a Javasgyógyász Egyesület . www.javas.hu

 

Személyre szóló hermetikus asztrológiai naptár
szolarasztrokep

Személyre szóló Hermetikus Asztrológiai Szolárnaptár

A Hermetikus Asztrológiai Naptár már elérhető egyedi, ­személyre szóló változatban is, születésnaptól születésnapig!
A naptár az aktuális napi konstellációkonfelül tartalmazza a felhasználó személyes napi tranzitjait is. A naptár elkészítéséhez megrendeléskor szükséges megadni a felhasználó pontos születési időpontját és helyét. Rendelhető nyomtatott asztalinaptárként, illetve digitális (pdf) formátumban.

Személyre szóló digitális asztrológiai szolárnaptár:   2500 Ft.

E-mail: javas@javas.hu . Telefon: +36-30-394-6840

Kiadja: Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem, Hermetikus Asztrológia Tanszék . www.goncolszabadegyetem.hu
és a Javasgyógyász Egyesület . www.javas.hu

 

Keleti természeti etika

Az újkori magyar pedagógiában számos kísérlet történt arra, hogy a neveléstan kiteljesedjen és a tanulók, tanítók számára a teljes ember „felnöveléséhez” teljes, hatékony módszert tudjon nyújtani. Sokan megfogalmazták már annak az igényét, hogy a nyugati kultúra és a nyugati ember kifelé irányultságát – a teljesség érdekében – kiegészítsék a keleti kultúra és a keleti ember befelé forduló képességével és szemléletmódjával. Ideje, hogy a pedagógiában is egyre inkább teret nyerjen egy olyan, teljességre törekvő módszer, amely mindkét irányba képes az emberi lehetőségeket kibontakoztatni. A teljes ember külső és belső világának egyaránt megismerője, irányítója és beteljesítője. Ha ez nem kap szerepet a pedagógiában, akkor a világ a legjobb szándékkal sem tud olyan irányba változni, hogy igazi otthona legyen a felnövekvő generációnak.

Keleti szemlélet és hagyomány az életvezetésben

Az újkori magyar pedagógiában számos kísérlet történt arra, hogy a neveléstan kiteljesedjen és a tanulók, tanítók számára a teljes ember „felnöveléséhez” teljes, hatékony módszert tudjon nyújtani. Sokan megfogalmazták már annak az igényét, hogy a nyugati kultúra és a nyugati ember kifelé irányultságát – a teljesség érdekében – kiegészítsék a keleti kultúra és a keleti ember befelé forduló képességével és szemléletmódjával. Ideje, hogy a pedagógiában is egyre inkább teret nyerjen egy olyan, teljességre törekvő módszer, amely mindkét irányba képes az emberi lehetőségeket kibontakoztatni. A teljes ember külső és belső világának egyaránt megismerője, irányítója és beteljesítője. Ha ez nem kap szerepet a pedagógiában, akkor a világ a legjobb szándékkal sem tud olyan irányba változni, hogy igazi otthona legyen a felnövekvő generációnak.

Héjjas István:
A pogányság apológiája

„Ahol a mítoszt mesének tartják, s a kultuszt
gyermekded játéknak, ott barbárság honol.”
(Prof. Dr. Popper Péter.
)

a pogányság apológiájaEgyre többen felismerik, hogy az ember és a természet harmóniája megbomlott, és a természet erőforrásait profit érdekből gátlástalanul kizsákmányoló emberi magatartás következményei aggasztóak. Alapvető szemléletváltozásra lenne szükség, annak felismerésére, hogy nem vagyunk a természet urai, amivel azt tehetünk, amit akarunk. Ebből a csapdából nem jelenthet kivezető utat sem a materialista világnézet, sem pedig egy megkövesedett, dogmatikus monoteista hitrendszer.

Héjjas István könyve arra vállalkozik, hogy egyes tudományágak – mint a kvantumfizika felfedezései – és a pogányság közötti párhuzamok feltárásán keresztül bemutassa, milyen megoldást, kivezető utat jelenthet az emberiség válságából, ha az emberiség képes lenne visszatérni az ősi „pogány” szemléletmódhoz és értékrendhez. Ez nemcsak a természet megőrzését segíthetné elő, de jelentősen javíthatná az elidegenedett és depresszióra hajlamos modern ember belső lelki egyensúlyát, és ezen keresztül az emberi élet minőségét. Azok számára, akik vállalják ezeket az ősi értékeket és megvalósítani igyekeznek az ezekből adódó, kihívásokat is jelentő, ám a szellemi szabadságot mindenképpen kiterjesztő célokat, a pogányság nem szembenállás, nem lázadás a modern világ ellen, hanem a világunk tisztelete, a külső világé, a kozmikus és természeti erőké – valamint benső világunké, amelyet ugyanazon erők hatnak át, mint a világmindenséget.

Mint tudjuk az apológia szó jelentése: valaminek a védelme, pártfogásba vétele. A könyv azt kívánja szemléltetni, hogy amit „pogányság”-nak nevezünk, az voltaképpen sokkal magasabb morális és spirituális értékrendet jelent, mint amit a mai modern, „felvilágosult” emberiség követ.

Örömmel ajánljuk az ősi keleti bölcseletben vagy éppen a modern tudományban tájékozódni kívánó Olvasóinknak Pogány mítosz könyvsorozatunk jelen kötetét.

Csörgő Zoltán


Javasgyógyfa plakát

A Javasgyógyfa egy ősi gyógyászati módszer magyar nyelven történő felélesztése nyomán született. A gyógyítás fájának is nevezhetjük, mert minden lényeges információt hordoz ahhoz, hogy általa a saját magunk vagy mások testi és tudati problémáit feltárjuk és egy kívánatos egyensúlyt megvalósítsunk. Összefoglalja és áttekinthetővé teszi az ember élettani folyamatait, a testiséget alkotó elemi energiák fajtáit (levegő-tűz-víz), ismérveit, pályáit, a betegségek okait, valamint az egészség és egyensúly elérésének módját, úgy a táplálkozást, mint a követendő életvitel vagy a különböző gyógymódok tekintetében. Megismerhetjük általa az emberi test energetikai működését, állapotát, valamint segít kialakítani és megvalósítani egy harmonikus élet feltételeit. A gyógyfa legfontosabb feladata azonban az, hogy támpontot adjon olyan önfigyelő és önmegismerő gyakorlatok (jóga és más magasrendű szellemi gyakkorlatok) végzéséhez, melyek közelebb hozzák az emberi élet igazi célját, a szenvedésteli létállapotok gyökérokainak (vágy-harag-tompaság) felismerését és megszüntetését.

A naptárak a www.javas.hu weboldalon keresztül rendelhetőek meg.
vissza <<<